Libra จะไปรอดไหม Bitcoin จะกระทบอย่างไร?

ล่าสุด VISA, Mastercard, Stripe ก็ประกาศถอนตัวออกจากโปรเจค Libra ตามๆกันอย่างน่าใจหาย หลังจาก Paypal ถอนตัวได้ไม่นาน จนคนเริ่มสงสัยแล้วว่ามันจะรอดไหม มาดูวิเคราะห์กันครับ